Brief aan minister BZK eenzijdig overheidshandelen

In aanloop naar de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie stuurde de staatscommissie samen met College voor de Rechten van de Mens en de NCDR een brief aan de Minister van BZK met het advies om eenzijdig overheidshandelen onder de werking van de gelijkebehandelingswetgeving te brengen. De brief is hieronder te downloaden en te lezen.

Onze oproep is niet nieuw, maar wel actueel gezien het maatschappelijke debat over institutioneel racisme, de aandacht voor het functioneren van overheidsorganen en het toenemende risico op discriminatie door overheidsorganen door o.a. geautomatiseerde besluitvorming en algoritmes.

Een uitwerking van artikel 1 Grondwet voor eenzijdig overheidshandelen in de wet leidt tot duidelijke, concrete en specifieke normen waaraan de overheid zich heeft te houden. Voor burgers biedt de uitbreiding extra rechtsbescherming. De uitbreiding geeft tot slot het krachtige signaal dat geen enkele instantie mag discrimineren.