Publicatie essaybundel Doorwerkingen van slavernijverleden

Met oog op de naderende herdenking ‘150 jaar trans-Atlantische slavernijverleden’ is in opdracht van de staatscommissie de essaybundel ‘Doorwerkingen van slavernijverleden. Meervoudige perspectieven op de relatie tussen verleden en heden’ gepubliceerd. In deze essaybundel reflecteren tien wetenschappers vanuit hun expertise op de vraag in welke mate en op welke manier het trans-Atlantische slavernijverleden kan doorwerken in hedendaagse ervaringen met discriminatie en racisme. De staatscommissie heeft zelf meer zicht gekregen op het verleden als oorzaak van de situatie in het heden. Zij hoopt dat deze kennis ook het maatschappelijke en politieke debat voedt. Je kunt hieronder de bundel downloaden en lezen.