Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

Op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie heeft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme een inspirerende rondetafelbijeenkomst georganiseerd, met als thema: ‘discriminatie op het kruispunt van etniciteit en sociaaleconomische status’. 

Mensen kunnen, over generaties heen, te maken krijgen met een opeenstapeling van vormen van uitsluiting en achterstelling. Het kruisvlak van verschillende gronden, zoals etniciteit en sociaaleconomische status, kan hierbij voor extra benadeling zorgen. Dat merkte de Staatscommissie op in haar eerste voortgangsrapportage. Hoewel sociaaleconomische status geen expliciete discriminatiegrond is in de Nederlandse gelijke behandelingswetgeving, is het bekend dat waar iemands wieg heeft gestaan invloed kan hebben op latere kansen in het leven. 

Samen met de aanwezige deskundigen, heeft de Staatscommissie uitgebreid besproken hoe discriminatie op basis van etniciteit en sociaaleconomische status elkaar kan versterken en welke gevolgen dit heeft, zowel voor individuen als voor de aanpak van discriminatie en racisme. Daarbij zijn mogelijkheden gezocht om aandacht te besteden aan sociaaleconomische status in het onderzoek van de Staatscommissie. De waardevolle inzichten en reflecties van de aanwezige deskundigen worden meegenomen in de pilot met instrument om overheidsorganisaties door te lichten op discriminatie, een initiatief waarmee de Staatscommissie samen met de Douane, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de gemeente Arnhem van start is gegaan. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in onze gezamenlijke strijd tegen discriminatie en racisme.