Toegankelijkheid

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom gelden er toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. De staatscommissie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken.

Er wordt momenteel nog een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan zullen wij maatregelen nemen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen. Vind hier binnenkort een link naar de toegankelijkheidsverklaring.