Publicatie werkprogramma

De staatscommissie heeft sinds haar instelling op 1 mei gewerkt aan het opstellen van haar werkprogramma. Dit werkprogramma bevat de thema’s waar de commissie aandacht aan wil schenken. Ook geeft zij een schets van de (onderzoeks) aanpak die haar voor ogen staat. De staatscommissie wil vanuit een breed perspectief op zoek gaan naar nieuwe inzichten; dat is waar de staatscommissie voor staat.

Het werkprogramma is op 2 februari 2023 de minister van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties aangeboden. Ook is het werkprogramma toegezonden de Eerste en Tweede Kamer. Je kunt het werkprogramma hieronder downloaden en lezen.