Aard, omvang en oorzaken van discriminatie en racisme in Nederland: eerste inzichten en vervolg

Op 15 december 2023 heeft de staatscommissie haar eerste voortgangsrapportage aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties. Ook is de voortgangsrapportage verstuurd naar de Eerste en Tweede Kamer. De voortgangsrapportage informeert over de stand van discriminatie en racisme in Nederland door inzicht te verschaffen in de aard, omvang en oorzaken ervan. Daarnaast blikt de voortgangsrapportage vooruit op de vervolgwerkzaamheden van de staatscommissie. Je kunt de eerste voortgangsrapportage hieronder downloaden en lezen.