Werkwijze

De staatscommissie heeft een interdisciplinair en wetenschappelijk profiel. Zij bestaat uit leden uit verschillende vakgebieden. Voorbeelden hiervan zijn openbaar bestuur, rechtswetenschap, kunstmatige intelligentie, methodologie, sociologie en organisatiepsychologie. De staatscommissie richt zich op langdurig, omvangrijk onderzoek naar fundamentele  vraagstukken. Zij brengt hiervoor bestaande inzichten samen en geeft daarnaast ook nieuwe inzichten.

De staatscommissie is onafhankelijk. Zij heeft zelf een werkprogramma opgesteld. In februari 2023 presenteert de staatscommissie dit werkprogramma. Hierin staan de werkwijze en inhoudelijke lijnen beschreven waarlangs de staatscommissie de komende vier jaar haar onderzoek vormgeeft en uitvoert. Voor het opstellen van het programma heeft de staatscommissie gesproken met relevante partijen en organisaties, waaronder het College van de Rechten van de Mens en de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.

Meer informatie over de werkwijze van de staatscommissie is te vinden in het werkprogramma.