Over ons

De staatscommissie tegen discriminatie en racisme is een éénmalig adviescollege dat voor vier jaar is ingesteld. Dit is gedaan op verzoek van de Tweede Kamer. De staatscommissie doet wetenschappelijk onderzoek en maakt onderdeel uit van een pakket aan initiatieven om discriminatie en racisme in Nederland effectiever aan te pakken.

Zo doet de staatscommissie onderzoek naar de aard, omvang en oorzaken van discriminatie en racisme in alle maatschappelijke sectoren. Bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, het onderwijs, de woningmarkt en de zorg. Ook kijkt zij of er bij de overheid sprake is van discriminatie en etnisch profileren. Hierbij richt zij zich op de werkwijze en organisatiecultuur van alle (semi)overheids- en uitvoeringsinstanties.

De staatscommissie richt zich zowel op Europees Nederland als op het Caribisch gebied. Op basis van haar onderzoek geeft zij advies over beleid, wet- en regelgeving om discriminatie en racisme tegen te gaan.