Over ons

De staatscommissie tegen discriminatie en racisme informeert de overheid, monitort beleid en regelgeving, en adviseert op basis van onderzoek over discriminatie en racisme in Nederland.

De staatscommissie tegen discriminatie en racisme is een éénmalig adviescollege dat voor vier jaar is ingesteld. Dit is gedaan op verzoek van de Tweede Kamer. De staatscommissie doet wetenschappelijk onderzoek en maakt onderdeel uit van een pakket aan initiatieven om discriminatie en racisme in Nederland effectiever aan te pakken.

Zo doet de staatscommissie onderzoek naar de aard, omvang en oorzaken van discriminatie en racisme in alle maatschappelijke sectoren. Bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, het onderwijs, de woningmarkt en de zorg. Ook kijkt zij of er bij de overheid sprake is van discriminatie en etnisch profileren. Hierbij richt zij zich op de werkwijze en organisatiecultuur van alle (semi)overheids- en uitvoeringsinstanties.

De staatscommissie richt zich zowel op Europees Nederland als op het Caribisch gebied. Op basis van haar onderzoek geeft zij advies over beleid, wet- en regelgeving om discriminatie en racisme tegen te gaan.

Werkwijze

De staatscommissie heeft een interdisciplinair en wetenschappelijk profiel. Zij bestaat uit leden uit verschillende vakgebieden. Voorbeelden hiervan zijn openbaar bestuur, rechtswetenschap, kunstmatige intelligentie, methodologie, sociologie en organisatiepsychologie. De staatscommissie richt zich op langdurig, omvangrijk onderzoek naar fundamentele  vraagstukken. Zij brengt hiervoor bestaande inzichten samen en geeft daarnaast ook nieuwe inzichten.

De staatscommissie is onafhankelijk. Zij heeft zelf een werkprogramma opgesteld. In februari 2023 presenteert de staatscommissie dit werkprogramma. Hierin staan de werkwijze en inhoudelijke lijnen beschreven waarlangs de staatscommissie de komende vier jaar haar onderzoek vormgeeft en uitvoert. Voor het opstellen van het programma heeft de staatscommissie gesproken met relevante partijen en organisaties, waaronder het College van de Rechten van de Mens en de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.

Meer informatie over de werkwijze van de staatscommissie volgt vanaf donderdag 2 februari 2023. Deze zal dan ook op deze pagina te vinden zijn.

Totstandkoming

Hieronder vind je de belangrijkste momenten voor de totstandkoming van de staatscommissie tegen discriminatie en racisme.