Functieprofiel Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

Het Functieprofiel NCDR van 11 juni 2021 bepaalt de taakopdracht van de NCDR: de NCDR moet samenwerken met verschillende instituties waaronder de staatscommissie.