Besluit benoeming en vergoeding leden staatscommissie tegen discriminatie en racisme

Staatscpirant publicatie over het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2022 houdende benoeming van de leden van de staatscommissie tegen discriminatie en racisme en toekenning van een vergoeding aan die leden (Besluit benoeming en vergoeding leden 
staatscommissie tegen discriminatie en racisme).